Aktualności

Zaproszenie na konferencję - Studenci i polityka 17.10.16

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zapraszają do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach euro... »

Inwentaryzacja polskich nagrobków na Łotwie - VI etap 16.08.16

Tradycyjnie już, w drugiej połowie lipca 2016 r. po raz szósty grupa współpracowaników Towarzystwa Tradycji Akademickiej oraz członków i sypatyków Korporacji Akademickiej "Welecja" realizowała projekt inwentaryzacji polskich g... »

Konferencja Naukowa - Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie 10.02.16

Wdniach 19-20 listopada 2015 roku miała miejsce zorganizowana przez nas konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W trakcie dwudniowych obrad z referatami ... »

Kościół podominikański pod wezwaniem św.Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim 2017 (Ukraina)

Barokowy zespół klasztorny OO. Dominikanów, którego integralną częścią jest kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim powstał na początku XVII w. Odbudowywany i przebudowywany był kilkakrotnie po działaniach wojennych i pożarach w XVII i XVIII wieku. Podczas oblężenia Podola w 2 połowie XVII w. przez Turków świątynia pełniła funkcję meczetu. W wyniku kasaty zakonu w 1843 r. stał się kościołem parafialnym. Po II wojnie światowej został odebrany wiernym i zamieniony na archiwum i areszt NKWD. Degradacji oryginalnej struktury, zachowanego wystroju
malarskiego i wyposażenia dopełnił pożar w 1993 r. W latach 90. XX w. świątynię zwrócono wiernym, a od 1998 r. remontowany jest staraniem OO. Paulinów pełniących w nim posługę duszpasterską.

Od 2012 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje wieloletnie prace konserwatorskie w kamienieckiej świątyni. I etap prac w 2012 r. prowadzony był we współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej.

 

W 2017 r. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje kolejny etap prac konserwatorskich polegających na reintegracji wystroju kaplicy św. Dominika, restauracji dekoracji malarskiej kopuły w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego, konserwacji dolnej części portalu prowadzącego do kaplicy Matki Boskiej Różańcowej oraz restauracji tynków oraz dekoracji sztukatorskich w arkadach łączących nawę główną z nawą północną.

 

Prace prowadzone są przez trzy zespoły konserwatorskie pod kierunkiem: dr Ewy Święckiej w kaplicy św. Dominika, Anny Kudzi przy tynkach oraz sztukateriach, dr Marii Podkowińskiej-Lulkiewicz w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego oraz w arkadach łączących nawę główną z północną.

 

 

 

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego realizuje zadanie dzięki środkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyznanych w ramach  zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r., a także dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w ramach  Programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą".